Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu)

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu): İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki risklerin önlenmesi, her türlü tedbirin alınması, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” te;

Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Bu önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu) hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

PKD-Patlamadan Korunma Dokümanında;

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu

Alınacak önlemler

Tehlikeli yerlerin belirtilmesi

Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler

Çalışma yerleri, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yazılı olarak yer alır.

Yapılan çalışmalar, ölçümler, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir ve patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı PKD raporu hazırlanır.

 

DİKKAT: 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve 89.629 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir.

 

    PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HANGİ İŞLETMELERDE GEREKLİDİR ?

LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,

Maden Ocakları,                                                                        

Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,

Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,

Boya ve Tiner İmalathaneleri,

Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,

Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,

Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,

Ham Deri İmalathaneleri,

Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,

Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.

Kâğıt Fabrikaları

Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.

Başa dön