Misyon

  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşumuna katkıda bulunmak.
  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde İSG sorunlarına uygulanabilir, sürdürülebilir somut çözümler getirmek.
  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde her kademedeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak.
  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunmak.
  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesine katkıda bulunmak.
  • OSGB hizmeti sunduğumuz iş yerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemlerinin; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasına katkıda bulunmak.
Başa dön