Makaleler

Ülkemizde işletmelerin % 98.7’sini, elliden az işçi istihdam eden küçük işletmeler oluşturmakta, bunlar çalışanların % 56’sını istihdam etmektedir. İş kazalarının çoğu, toplam işyeri sayısının % 98’ini oluşturan ve İSG Kurulu, İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, İşyeri Hemşiresi bulundurma gibi zorunlulukların bulunmadığı, elliden az işçi istihdam eden işyerlerinde görülmektedir.

KOBİ’lerin önemli bir kısmı, yüksek risk içeren üretim süreçlerine sahip olup, İSG açısından yetersiz durumdadır. Sermaye yapılarının yetersizliği sonucu İSG organizasyonuna yeterli kaynak ayıramamaları, eğitim eksikliği ve devletin ekonomik kaygılarla KOBİ’ler için etkili bir yönetim sistemi geliştirememesi, KOBİ’lerdeki iş kazalarının yüksek olmasının başlıca nedenleridir. Bilhassa bu tür işletmelere İSG hizmetlerinin daha kolay sunulmasını sağlayacak, örneklerini AB ülkelerinde gördüğümüz Ortak İSG birimleri konusunda bir gelişme sağlanamamıştır. KOBİ’lerde İSG sorunları üzerine etkili biçimde gidilmediği sürece ülkemizde iş kazası sayısını düşürmek mümkün görünmemektedir. 2006 yılı istatistiklerine göre; iş kazalarının önceki yıla göre % 15,5 arttığı, bunların % 61’inin KOBİ’lerde meydana geldiği görülmektedir.

İş kazaları açısından en riskli sektörlere bakıldığında; 2007 yılında tüm iş kazalarının % 14’ü metalden eşya imalatında meydana gelmiştir. Daha sonra en yüksek oranlar % 9,4 ile inşaat, % 7,8 ile kömür madenciliği sektörlerindedir. Otomotiv ve tekstil sektörlerine ait oranlar da yüksektir (% 7). İş kazası sonucu ölümler ise en çok % 34,3 ile inşaat sektöründe olmuştur. Daha sonra % 14 ile nakliyat, % 5 ile ticaret sektörü gelmektedir.

Sektörlere ait oranlar yıldan yıla değişim göstermektedir. Örneğin, son 3-4 yıldır inşaat sektöründe yaşanan canlılık bu sektördeki istihdamı arttırmış, inşaat sektöründeki kaza ve ölüm sayısında artış olmuştur. Örneğin inşaat sektöründe ölümlü iş kazası oranı, 2007 yılında 2006’ya göre yaklaşık % 40 artmıştır. Bununla birlikte, ülkemizde inşaat, madencilik, metalden eşya imali, otomotiv, nakliye ve tekstil sektörlerinde, iş kazası ve ölüm sayısı her zaman yüksek olmaktadır.

Başa dön