BLOG

İş Kazası Diye Bir Şey Yoktur

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda özel bir yasa olarak 2012 yılının Haziran ayında yayınlanan ve aşamalı olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda İş Kazası “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” olarak tanımlanmıştır. İş Güvenliği konusunda işyerlerinde yapılan çalışmalar ve kaza […]

Makine Koruyucuları ve Koruyucu Seçimi

Makine Koruyucuları Dünyada yaşanan iş kazalarının büyük bir bölümü çalışanların makinelere veya hareketli ekipmanlara vücudunun bir bölümünü sıkıştırmaları sonucu oluşmaktadır bu tip kazalar uzuv kaybından ölüme kadar istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu tip kazaların önlenmesinde en büyük etken çalışanı hareketli parçaya temasından korumak veya temastan önce hareketli parçayı durdurmaktır. Makine Koruyucularından Beklenen Genel Özellikler Şunlardır; Koruyucu […]

KOBİ Sorunu ve Riskli Sektörler

Ülkemizde işletmelerin % 98.7’sini, elliden az işçi istihdam eden küçük işletmeler oluşturmakta, bunlar çalışanların % 56’sını istihdam etmektedir. İş kazalarının çoğu, toplam işyeri sayısının % 98’ini oluşturan ve İSG Kurulu, İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, İşyeri Hemşiresi bulundurma gibi zorunlulukların bulunmadığı, elliden az işçi istihdam eden işyerlerinde görülmektedir. KOBİ’lerin önemli bir kısmı, yüksek risk içeren üretim […]

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Boyutları

Ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde, İSG konusunda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar çalışanların sağlığının yanı sıra, iş verimini de etkilemektedir. SGK verilerine göre, 2006 yılı itibarıyla ülkemizde meydana gelen 79.027 iş kazası ve 574 meslek hastalığı vakasından 1601’i ölümle sonuçlanmıştır. 2007 yılı istatistiklerinde ise, iş kazası sayısının yaklaşık % 2 artarak […]

İlkyardım Eğitimi

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale […]

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 […]

Başa dön